Meie eesmärgiks on pakkuda Teile kvaliteetseid, omanäolisi ning isikupäraseid era- ning reklaamrõivaid. Sama põhitõde rakendame ka Teie isikuandmete kogumisel ja töötlemisel.
Kirjutasime selle privaatsustingimuste dokumendi selgitamaks, millist informatsiooni me Kasutajate kohta kogume ning mis eesmärgil seda rakendame. Anname endast parima, et meie seisukohad oleksid kergesti mõistetavad ning üheti arusaadavad.

Informatsiooni kogumiseks kasutame järgnevaid viise:

 1. Kui Sa oma informatsiooni meiega jagad või annad meile õiguse seda koguda rajukaramell.ee-veebipoodi kasutades, küsitakse teilt Kasutajana luba rakendada Teie kohta käivat informatsiooni. Teie kohta kogutava informatsiooni hulka kuulub:

  – Eesnimi,

  – Perekonnanimi,

  – Telefoni number,

  – E-mail aadress,

  – Füüsiline tarneaadress (tänav, maja, korter, maakond, postiindeks).

  Sellise informatsiooni hulka kuulub ka informatsioon toodete ning teenuste kohta, mida Kasutajad on endale soetanud.
 2. Teenust kasutades kogub veebileht küpsiste abil ka tehnilist informatsiooni.

Küpsised

Koostame ning salvestame Kasutaja küpsiseid eesmärgiga muuta veebipood kasutusmugavamaks. Küpsis on pisike tekstifail, mis saadetakse ja salvestatakse Kasutaja arvutisse veebilehtede poolt, mida Kasutaja külastab. Küpsis salvestatakse Kasutaja veebilehitseja failikataloogis. Juhul, kui Kasutaja on varasemalt veebilehte külastanud, loeb veebilehitseja küpsist ning edastab vastava teabe elemendile, mis küpsise algselt salvestas. Küpsiste eemaldamine on veebilehitseja põhine ning käib läbi lehitseja seadete. Lisateavet küpsiste rakendamiste kohta saate lugeda aadressilt www.aboutcookies.org

Millistel eesmärkidel küpsiseid kasutame

 • Ostukorvi sisu – Ostukorvi sisu salvestades ei pea Kasutaja tehtud valikute kadumise pärast muretsema ning saab veebilehitsejat sulgedes jätkata järgmine kord täpselt sealt, kus ta pooleli jäi.
 • Sisselogimise staatus – Kasutaja sisselogimise informatsioon salvestatakse, mis tähendab, et poodi sisenemine toimub Kasutajale korduvkülastustel automaatselt ning ei nõua pidevat taaskontrolli.
 • Google Analüütika – Kasutaja andmed salvestatakse kasutusstatistika kogumise eesmärgil. Lisanduvalt on Google Analüütika andmestikus salvestatud Kasutaja IP aadress. Statistika lubab meil omada ülevaadet Kasutajate käitumisharjumuste kohta, tuues välja veebilehe puudujääke ning muuta veebipood pikas perspektiivis rohkem personaalsemaks ning kasutajamugavamaks.

Mida kogutud informatsiooniga teeme

Kogutud informatsiooni kasutame teenuse osutamise eesmärgil. Sellest tulenevalt ei kogu me Kasutajate kohta andmeid, mis ei ole vajalikud teenuse osutamiseks. Kasutajaga seotud informatsioon on vajaduspõhiselt kättesaadav:

 • Kasutajale
 • Tootmisülevaatlejatele
 • Veebilehte administreerivale organile
 • Transporditeenust pakkuvale partnerile

Kõik seotud partnerid jagavad meiega sarnaseid printsiipe ning hoiavad ja rakendavad Kasutaja isikuandmeid samadel põhitõdedel. Kasutaja huvide kaitsmiseks toimub isikuandmete käitlemine erinevate osapoolte vahel ainult lepingu alusel.

Meie kasutame kliendi andmeid tootmise, arvete väljastamise ning raamatupidamislikul eesmärgil.

Logistikapartneritele on Kasutaja andmed olulised teenuse osutamise eesmärgil. Ilma võtmeandmete kogumiseta on teenuse osutamine võimatu.

Statistikaandmete kogumisel peame heatahtlikult silmas Kasutaja huvi kasutusmugavama teenuse saamise ning veebilehe probleemivaba töötamise osas. Statistikaandmed lubavad meil analüüsida Kasutajate käitumismudeleid veebiteenuse kasutamisel, lubades näha, milliseid sisulehti on enim kasutatud ning millistes kohtades satuvad Kasutajad puudujääkide juurde.

Otseturundusteated

Vastava huvi korral edastame Kasutajale uudiskirju uuenenud toodete, teenuste ning tingimuste osas. Uudiskirjade saamiseks peab Kasutaja andma vastava nõusoleku. Kui Kasutaja ei soovi enam otseturundusteateid saada, tuleb valida e-kirja jaluses vastav viide või edastada peatamise päring aadressile margit@rajukaramell.ee

Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil, on Kasutajal õigus oma isikuandmete nii algse kui ka edasise töötlemise suhtes igal ajal vastuväiteid esitada teavitades sellest kliendituge aadressil margit@rajukaramell.ee

Kuidas ja millal andmeid jagame

Raju Karamell on rahvusvaheline teenuseosutaja. Meie teenuseid kasutades nõustute, et Teie andmeid võidakse kasutada teenuste osutamise eesmärgil väljaspool Teie koduriiki.

Kasutajaga seotud informatsioon on erandlikult kättesaadav ainult Kasutajale, tootmisülevaatlejatele, veebilehte administreerivale organile ning transporditeenust pakkuvale partnerile.

Raju Karamelljagab Kasutaja andmeid ametlike võimuorganitega, kui on piisav alus arvata, et Kasutaja käitumise puhul on tegemist pahatahtliku eesmärgiga ettevõttele või teistele Kasutajatele.

Pankadega suhtlemine ostude eest tasumise eesmärgil on krüpteeritud, tagamaks Kasutaja personaalsete pangatunnuste turvalisuse. Veebipoel puudub pangandusinfole ligipääs.

Muudel juhtudel edastame kolmandatele isikutele isikuandmeid üksnes juhul, kui meil on selleks olemas isiku nõusolek, kelle andmeid edastatakse.

Kui kaua Kasutaja informatsiooni hoiustame

Andmeid kasutatakse aktiivselt Kliendi huve silmas pidamise korras ning perioodil, mil andmete rakendamine on vajalik teenuse osutamise eesmärgi täitmiseks. Kliendi huve silmas pidades ei ole andmete hoiustamise periood ajaliselt piiratud. Andmete kustutamine käib kliendi kirjaliku nõude formaadis, mis on edastatud aadressile margit@rajukaramell.ee Andmete kustutamise korras rakendame protsessi kõikide seostuvate süsteemide peal, kaasaarvatud meie ning partnerite varunduskoopiad.

Sinu kui Kasutaja õigused oma andmete haldamise osas

Kliendina on Sul igal ajal õigus tutvuda oma isikuandmetega, esitades vastava järelepäringu aadressil margit@rajukaramell.ee Tutvuda ei saa isikuandmetega, kui selline õigus on õigusaktidega piiratud.

Kasutajal on igal ajal õigus tagasi võtta oma nõusolek isikuandmete töötlemiseks, välja arvatud juhul, kui isikuandmete töötlemine on seaduse kohaselt lubatud ilma Sinu nõusolekuta. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud andmete töötlemise õiguspärasust.

Juhul kui leiad, et Sinu isikuandmeid ei töödelda lepingutingimustega või õigusaktidega ettenähtud korras on Sul õigus nõuda teenust osutavalt ettevõttelt Puidutöökoda oma isikuandmete töötlemise ja ligipääsu võimaldamise lõpetamist ning kogutud andmete kustutamist. Vastava pöördumise võid esitada teenuseosutaja Puidutöökoda poole aadressil margit@rajukaramell.ee või võtta ühendust Andmekaitse inspektsiooniga www.aki.ee

Isikuandmed

Raju Karamell OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, Raju Karamell OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile.

Kuidas meiega ühendust võtta

Privaatsustingimustega seonduvate küsimuste korral olete teretulnud meiega kontakteeruma: